Over onze leden administratie software oplossing

Ledenadministratie Online, hoe de software is ontstaan, wie we zijn en wie onze klanten zijn (en hoe tevreden).

Onze kernwoorden: open, betrouwbaar, klantgericht. Met 120 klanten op onze internet servers zijn we niet de grootste aanbieder, maar door de 14 jaar ervaring met online klantenbestanden (opgericht in 1999) zijn we wel een van de meest ervaren partijen. Door onze bedrijfsstructuur kunnen we de full service oplossing tegen een bijzonder lage prijs aanbieden. We groeien op het moment erg hard; in 2013 groeide het aantal internet servers met 250% van 6 naar 15 en groeide het aantal vereniging/club klanten met 170% (van 18 naar 31). Belangrijke reden hiervoor is dat in de verenigingsbesturen veel professionals zitten (veelal secretarissen en penningmeesters) die onze software tool gebruiken voor verdere professionalisering van vereniging of club.

Meer informatie vind u in de volgende onderdelen:

Wilt u nog meer weten over ons ? Wij komen graag met u verder in gesprek. Bel nu voor een vrijblijvend gesprek naar 015-7370174