Contributie innen met automatische incasso of factuur

Uw leden betalen contributie. Voor het innen van dit lidmaatschapsgeld kunt u het beste gebruik maken van de los leverbare automatische incassomodule*; goedkoop en eenvoudig int u zo de contributie. U voert bij lidgegevens het Iban nummer in bij leden die een mandaat hebben afgegeven. Vervolgens maakt u met een druk op de knop een automatisch incassobestand aan (SEPA Pain-bestand) dat vervolgens door uw bank wordt verwerkt.

* De incasso module werkt alleen als de hosting plaatsvindt op onze speciaal daarvoor geconfigureerde webservers. Dit maakt geen onderdeel uit van de open source module.

excel clieop regel bestand

SEPA xml bestand voor de bank is lastig te begrijpen met al die geheimtaal.

   excel clieop regel bestand

Excel bestand gemaakt van de schijnbaar onbegrijpelijke SEPA xml bestanden.
 

Na de incassorun, krijgt u een rapport van uw bank of het verschuldigde bedrag is bijgeschreven op de rekening van uw vereniging. Zo niet, dan kunt u per individueel lid aangeven of bij een volgende incassorun nogmaals geprobeerd moet worden het geld te incasseren.

Leden die geen automatische incasso hebben kunnen betalen per factuur of acceptgiro. In het systeem zit de mogelijkheid om extra kosten per betaalvorm te rekenen.

Factuur in pdf voor ieder lid

Voor iedere inning van de contributie worden facturen aangemaakt. Leden kunnen naast automatische incasso dus ook per factuur betalen.Op dit moment is SEPA Pain het geaccepteerde formaat voor automatische incasso. Per 1 februari 2014 is een nieuw Europees betaalsysteem in gebruik genomen: SEPA. Eind 2012 zijn wij al begonnen met de voorbereidingen om het nieuwe betaalsysteem te ondersteunen in uw ledenadministratie; BIC en IBAN moeten voor alle rekeningnummers worden opgezocht; liever niet handmatig natuurlijk. Daarna moet het CLIEOP03 formaat worden vervangen voor SDD: SEPA Direct Debit. Dit formaat biedt ruimte aan de nieuwe IBAN. Met SDD wordt het mogelijk om incasso’s uit het buitenland uit te voeren. Goed om te weten voor u als verenigingsbestuurder of administrateur: wij hebben de software geupdate zonder dat u er last van hebt.

 

automatische incasso