Bewerkersovereenkomst - verwerkersovereenkomst

In de Europese Privacy verordening staat de verplichting om een verwerkersovereenkomst (voorheen bewerkersovereenkomst) op te stellen die door verantwoordelijke en verwerker wordt ondertekend.

Wat is een bewerkersovereenkomst ?


De bewerkersovereenkomst is de overeenkomst tussen verantwoordelijke en bewerker, waarin wordt vastgelegd hoe de bewerker met de persoonsgegevens moet omgaan.

Een voorbeeld van een verantwoordelijke is een vereniging, die lidgegevens op zijn website administreert ten behoeve van de inning van de jaarlijkse contributie. De verwerker is degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen. Bijvoorbeeld de webhoster van de website.

Verenigingen hebben dus de verantwoordelijkheid dat een overeenkomst wordt opgesteld en ondertekend. Onze ervaring is dat het verenigingsbestuur er onvoldoende kennis van heeft, en dus hebben wij als webhoster een verwerkersovereenkomst opgesteld. Hierin verplichten wij ons onder andere de servers en backups afdoende te beveiligen tegen datadiefstal. Om met de belastingdienst te spreken "Leuker kunnen we het niet maken, makkelijker wel.".

Wat is de Euopese privacy verordening of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ?

De AVG behelst in grote lijnen een verbetering van de privacyrechten van personen en meer verantwoordelijkheden voor organisaties (met bijbehorende sancties). De sleutelbegrippen in de AVG zijn privacy en persoonsgegevens.

De Europese Privacyverordening treedt in werking op 25 mei 2018.

Een verordening, zoals de AVG, legt verplichtingen op aan de lidstaten. Hierdoor is er sprake van één, uniforme wetgeving. Daarmee is een verordening veel dwingender dan een richtlijn voor de lidstaten.

5 tips voor betere gegevens beveiliging op de website

seccurity beveiligingDe Wet Bescherming Persoonsgegevens is per 1 januari 2016 verder aangescherpt. Onderdeel daarvan is de Meldplicht Datalekken die organisaties zoals verenigingen en stichtingen verplicht datalekken te melden aan het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens). Deze wet gaat in per 1 januari 2016. De boetes kunnen hoog oplopen: variërend van maximaal 20.250 euro in de laagste categorie tot maximaal 810.000 euro in de hoogste categorie. De boete kan worden opgelegd wanneer de gegevens niet goed beveiligd zijn / de organisatie nalatig is geweest tegen datalekken of het datalek niet wordt gemeld. Hoog tijd dus om gegevens van uw leden beter te gaan beveiligen; naar de actuele stand van de techniek. Bij deze tips voor extra beveiliging van uw Joomla of Wordpress CMS installatie:
 1. goed geconfigureerde webserver, alle software up to date (ook de cms installatie)
 2. intranet rechten correct en veilig
 3. backend afgeschermd met extra username en wachtwoord combinatie
 4. versleuteling private data zoals bankgegevens
 5. goed wachtwoorden beheer
Als uw Joomla website door ons wordt beheerd, kunt u ervan uitgaan dat wij de punten 1 tot en met 4 voor onze rekening nemen. Bankgegevens worden versleuteld opgeslagen in Ledenadministratie Online, en voor de https versleuteling bieden we de mogelijkheid van een certificaat. Punt 5 is primair de verantwoordelijkheid van de organisatie maar hiervoor bieden wij onze klanten 3 nieuwe tools: de mogelijkheid sterke wachtwoorden af te dwingen, 2-factor authenticatie voor de toegangsbeveiliging van gevoelige gegevens  en het voor bepaalde tijd blokkeren van gebruikers die meer dan 5 foute inlogpogingen doen.

De volgende video geeft uitleg en een demo over 2 factor authenticatie en sterke wachtwoorden.


Tot zover de technische mogelijkheden. Beheer en beveiliging van gegevens moet door het bestuur worden vastgelegd in een beleid. Daarin staan ideeën, afspraken en middelen die het mogelijk maken verantwoord met lidgegevens om te kunnen gaan. Hiervoor kunnen de volgende tools worden ingezet:
 1. Afsluiten van een Cybercrime verzekering. Verschillende verzekeringsmaatschappijen bieden een Cybercrime verzekering aan. Deze dekken kosten die in het geval van gehackte systemen hoog kunnen oplopen. Een voorbeeld is de Cybercrime verzekering van AON.
 2. Opstellen van een plan in geval van een hack. Het vooraf opstellen van een plan wat er moet gebeuren in het geval van een datalek en het aanwijzen van een woordvoerder. Het ontkennen, geen verantwoordelijkheid nemen, onduidelijkheid, partijen vergeten in te lichten; het is zeer schadelijk voor de reputatie van de vereniging of stichting bij de eigen leden en donateurs. Verantwoording afleggen, kundig overkomen en de juiste personen inlichten daarentegen kan de schade beperken en positief werken.
 3. Hosten van de website bij een Europees bedrijf, op Europees grondgebied. Dit in verband met het verbod persoonsgegevens te "exporteren" naar landen buiten Europa die een ontoereikend beschermingsniveau bieden, zoals de VS (niet op de Safe-Harbor lijst). Helaas geldt dit verbod ook voor het opslaan van gegevens in bekende cloudoplossingen zoals Microsoft Onedrive, Apple cloud en Google docs.
 4. Awareness creëren bij de personen die met data omgaan zoals ledenadministrateurs en afdelings secretarissen. Ransomware, phishing, virussen, ze komen iedere dag vanzelf langs in de mailbox van gebruikers. Via E-learning kunnen bestuursleden en ledenadministrateur worden getraind om niet in bekende vallen van webcriminelen te lopen. Hiervoor zijn online cursussen gemaakt zoals de DIEV cursus, die wij in 2017 als service aan onze verenigingsklanten hebben aangeboden.

Feit blijft wel dat voorkomen beter is dan genezen; de kosten van herstel bedragen een veelvoud van voorbereid zijn op....

Meer informatie over deze materie:

Start crowdfunding ledenadministratie software voor op eigen verenigings of clubwebsite.

Ledenadministratie online start crowdfunding voor de ontwikkeling van Ledenadministratie module voor op uw eigen verenigings- of club-website.

Voordelen:
 • Lage kosten: een compleet website beheer systeem met ledenadministratie software vanaf 10 euro eenmalig;
 • Volledig configureerbaar: pas het aan de behoefte van de organisatie aan;
 • Tijdsbesparend voor de vrijwilligers: leden beheren zelf hun gegevens;
 • Compleet: met alle functies waar u ooit over kan denken (intranet, evenementen, nieuwsbrieven, fotoboeken, formulieren, etc)
 • Bewezen technologie: met al meer dan 40,000 gebruikers
1 crowdfunding
Lage kosten
Voor 10 euro ontvangt u tijdens de crowdfunding een testversie van het website beheer systeem inclusief de ledenadministratie module. Daar kunt u in principe mee blijven draaien. Meest gekozen optie zal echter zijn een licentie voor 59 euro inc btw per jaar.

Volledig configureerbaar
De website lay out is aan te passen aan de behoefte van de organisatie. In de backend kunt u alle configuratie instellen. Dus ook voor de ledenadministratie: welke velden zijn verplicht, optioneel of alleen leesbaar.

2 crowdfunding
Doe nu mee, en heb invloed op de ontwikkeling !

Nieuwsbrieven cursus met Joomla

Komend najaar: cursussen in nieuwsbrieven versturen naar de leden van de vereniging.
Professioneel nieuwsbrieven versturen via het programma Acymailing Enterprise.
Najaar 2015 organiseren wij centraal in Nederland een klassikale cursus, zodat u professioneel naar uw leden een nieuwsbrief kan versturen via het programma Acymailing enterprise.


cursus acymailing nieuwsbrief

Spamcheck door Acymailing enterprise

Onze ledenadministratie software is via het Joomla CMS gekoppeld aan het professionele pakket Acymailing enterprise. Op deze manier kan de vereniging gebruik maken van Acymailing bij het verzenden van nieuwsbrieven aan de leden. De leden (of de vereniging) hoeven alleen hun gegevens up to date te houden in de ledenadministratie en in Acymailing staat dan een actueel bestand met e-mail adressen. Leden kunnen zich ook afmelden voor bepaalde typen nieuwsbrieven.

Een mooie functie van Acymailing is dat een nieuwsbrief vooraf kan worden gecontroleerd of hij waarschijnlijk bij het lid aankomt, en niet in de spambox. Kenmerken waarop wordt gecontroleerd:
 • inhoud nieuwsbrief
 • technieken in de nieuwsbrief
 • grootte van de nieuwsbrief
 • spf (Sender Policy Framework) records voor het domein en het e-mail adres waarmee wordt verstuurd
 • blacklists
 • gebroken links
Al deze onderdelen resulteren in een score van tussen de 1 en 10; waarbij het goed is zo hoog mogelijk te scoren voordat tot verzenden wordt overgegaan. Als alles goed is, wordt het volgende plaatje weergegeven:

acymailing spamcheck
Bij deze score kunt u ervan uitgaan dat de mailing door de meeste leden zal worden gelezen en niet in de spambox belandt.

Video: Joomla 3 met nieuwe beveiligingsfuncties

In januari 2015 zijn alle klanten omgezet naar de nieuwe stabiele Joomla. Joomla 3 kent 3 belangrijke verbeteringen. Een van de verbeteringen is dat Joomla websites standaard goed worden getoond op pc, mobiel en tablet. Ook is het beheer in de backend geprofessionaliseerd. Maar in deze video tonen wij een andere verbetering; de verbeterde beveiligingsmogelijkheden. Daarbij zijn 2 way authentication (ofwel 2 factor authenticatie) en het afdwingen van sterkere wachtwoorden het belangrijkst.

Online contributie betalen voor leden via iDEAL.

Online betalen voor leden met JDiDEAL

Tegenwoordig handelen we steeds meer zaken online af, hierbij ook onze betalingen. Online betalingen doen we tegenwoordig veelal via internet bankieren omdat het makkelijk is, na de betaling ontvang je meteen bevestiging dat de betaling akkoord is en de rekening is voldaan. Online betalingen zijn er niet alleen maar voor webwinkels maar ook voor de contributie kan dit gebruikt worden.

Dit is precies wat JD iDEAL en Leden Administratie Online gaan aanbieden, deze functionaliteit wordt op dit moment ontwikkeld en zal in 2014 beschikbaar worden.

JD iDEAL is een flexibele oplossing voor websites om betalingen te ontvangen binnen Joomla!: een van de meest gebruikte CMS-en op miljoenen websites wereldwijd. JD iDEAL maakt net als Leden Administratie Online gebruik van het Joomla! CMS. Met ondersteuning voor een breed scala aan betaalproviders en Joomla! Extensies is JD iDEAL een ideale oplossing om betalingen te verwerken.

Nieuwe ANBI wetgeving - binnen 1 dag aan de Publicatieplicht voldoen

anbi-publicatie-websiteAls ANBI erkende organisatie moet uw stichting of vereniging voldoen aan de publicatieplicht: uw leden en belanghebbenden moeten kunnen lezen wat u met de donaties doet. Wij helpen u daaraan te voldoen binnen 1 dag: uw website beschikt daarna over een eigen website met het populaire Joomla CMS.

Snel uw website in de lucht ? Wij verzorgen dit (ook zonder ledenadministratie)

austerlitz zorgt

RS Forms Pro en RS Events Pro voor inschrijven op evenementen

Ledenadministratie Online gebruikt RS Forms Pro + RS Events Pro voor inschrijvingen van evenementen. Verenigingen en clubs kunnen hiermee eenvoudig hun leden laten deelnemen aan de activiteiten. Op korte termijn kunt u ook de bijdrage hiervan automatisch innen via SEPA Pain. Direct bestellen: RSForm!Pro Multi site voor 12 Maanden En RSEvents!Pro Multi site voor 12 maanden (gratis RSMediaGallery!)

Een van onze actieve klanten is de personeelsvereniging van de ING, en dit is de activiteiten kalender, opgebouwd uit RS Forms en RS Events waar de leden zich kunnen inschrijven.

activiteiten kalender evenementen inschrijving
evenementen inschrijven rs events

De totaal oplossing bestaat uit de componenten RS Forms Pro, RS Events Pro, JDiDEAL en LAO-RS Forms. De losse componenten kosten 5 euro ex btw per maand, alle 4 bij elkaar kost 15 euro ex btw per maand. Wij verzorgen de softwareupdates en de licenties.

Exclusief aanbod voor klanten die werken met Ledenadministratie Online Software : Europees contributie innen met SEPA.

iban europees betalenZoals u weet, zijn de Nederlandse banken langzaam maar zeker aan het overschakelen naar Europees betalen. Op 1 februari 2014 wordt de overstap gemaakt. Hiervoor zijn Europese bankrekeningnummers een vereiste: met de Nederlandse bankrekeningnummers kon niet iedereen binnen Europa een uniek nummer hebben.

Daarom moeten alle NL bankrekeningnummers worden omgezet in IBAN (International Bank Account Number), dat de volgende vorm heeft:
iban sepa nummer

Door het verdwijnen van de NL bankrekeningnummers, worden ook de typisch Nederlandse clieop bestanden voor de automatische incasso vervangen voor SEPA PAIN bestanden.

Het innen van de contributie voor verenigingen en clubs verandert dus ingrijpend. Het is tijdrovend, en bovendien een precisie werkje. Vandaar dat Ledenadministratie Online de dienst "SEPA en IBAN conversie" introduceert om de organisaties van deze werkzaamheden te ontlasten (en tijd en geld te besparen).

Ons aanbod:
 • eenmalige conversie van Nederlandse bankrekeningnummers naar IBAN,
 • software aanpassingen en
 • SEPA PAIN test bestanden
De prijs voor het pakket (eenmalig, ex btw):
 • € 99 voor verenigingen / clubs tot 250 leden, € 125 tot 1.500 leden, € 149 voor meer dan 1.500 leden

Dit zal medio augustus voor deelnemende verenigingen / clubs ter beschikking worden gesteld, en bevat het volgende:

 1. Wij zetten alle Nederlandse bankrekeningnummers in uw ledenbestand om in IBAN (gecodeerd, alleen leesbaar in de export) en BIC nummers (ongecodeerd).
 2. Software aanpassingen, zodat leden en aspirant leden hun IBAN en BIC nummer kwijt kunnen in de software. Het bankrekeningnummer is weggehaald. Voor leden die hun IBAN nummer nog niet kennen, is een link aangemaakt naast het IBAN veld, waarmee ze die online kunnen opvragen.
 3. Voor incasso runs worden tot 31 december 2013 zowel CLIEOPS (productie) als SEPA PAIN (test) bestanden gegenereerd.

Wil uw vereniging of club ook gebruik maken van dit aanbod ? Laat het voor 31 juli per e-mail weten (info@ledenadministratieonline.com).

Korting op het maandbedrag voor autoclubs

Een belangrijke klantgroep is voor ons de autoclubs. Wij leveren de ledenadministratie oplossing aan onder andere de Club Alfa Romeo Bezitters en de Citroen ID/DS club. Deze groep klanten is bovengemiddeld tevreden over de software, en laat dat actief aan andere clubs weten.

Wij waarderen dat, en hebben daarom voor de clubs die ons actief promoten (dit betekent: een link op de homepage aanmaken) de actie "5 euro per maand korting voor autoclubs". De ledenadministratie oplossing is daardoor al vanaf 24,95 euro per maand verkrijgbaar (20% korting).

Neem vandaag nog contact met ons op voor een persoonlijk orrienterend gesprek en vermeld bij uw aanvraag de code "2013-AUTO", en of de club al een link op de homepage naar onze site heeft gemaakt.

RSMail: electronisch nieuwsbrievensysteem voor Joomla

Ledenadministratie Online gebruikt vanaf 10 april naast jNews (met name voor de nieuws alerts) ook RSmail. Verenigingen en clubs kunnen hiermee eenvoudig aan hun leden nieuwsbrieven versturen. Direct bestellen: RsMail
RSMailmain-panelkl

Oude versies Joomla steeds vaker gehackt

In de afgelopen maanden komt het steeds vaker voor dat de websites van nieuwe klanten al gehackt blijken te zijn. Soms is de webmaster er niet van op de hoogte, maar vaak ook wel.

Hoe weet u of uw verenigingssite is gehackt ? Hackers maken op verschillende manieren gebruik van een slecht beveiligde en/of verouderde website:
 • Spam wordt verstuurd vanaf uw website. Mogelijkerwijs krijgt u dan honderden berichten dat "uw" e-mail niet kan worden bezorgd. Een spammer vertuurt al snel 6.000 berichten per uur, en als uw webhoster dataverkeer in rekening brengt kan de factuur snel oplopen !
 • Het bekladden van de website: artikelen worden weggehaald of vervangen voor links naar een verkoopsite
 • Het plaatsen van programmacode zodat bezoekers van uw website worden besmet met een virus of malware.
 • Zogenaamde backdoors (achterdeurtjes) worden geinstalleerd zodat ten alle tijde nog toegang kan worden verkregen tot uw installatie.

Belangrijk om te beseffen is dat een eenmaal gehackte website nauwelijks meer te ontdoen is van alle door hackers geinstalleerde code. Voordat wij uw website op onze server laten draaien doen wij bij oude joomla installaties (joomla 1.5 heeft al bijna een jaar geen updates meer gekregen en is dus "oud") een security audit. Hiermee kunnen wij redelijk goed inschatten of de site is gehackt. Is hij dat, dan raden wij aan om een geheel nieuwe installatie te gaan maken op de huidige 2.5 versie.

25 extra maatwerk velden per vereniging

Vaak hebben verenigingen behoefte aan extra velden, naast de 40 die wij standaard in de software hebben geprogrammeerd. Wanneer wij een bestand uit Excel, PC-Leden of Davilex inlezen voor een vereniging of club, staan er bijvoorbeeld velden tussen als "motor 1 kenteken", "accreditatie 2012", "betaald 2009" enzovoorts. Deze velden zijn per vereniging verschillend, en tot nu toe konden wij die in de 10 extra maatwerk velden kwijt. De laatste tijd hebben wij echter gesprekken gehad met nieuwe klanten, die aangaven meer dan 10 velden te willen vullen. Daarom hebben we de ledenadministratie software nu aangepast, zodat er per vereniging 25 velden zijn te vullen.

De extra velden zijn per lidmaatschapsrol te tonen / verbergen en verplicht te maken. Zo kan een veld alleen voor de administratie worden getoond ("betaald") en een ander veld ook zichtbaar voor aspirant leden en de gewone leden ("motor 1 kenteken").

Een extra veld configureren kost 25 euro ex btw eenmalig. Eenmaal ingesteld betaalt de vereniging dus gedurende de hosting niets meer.

25 Extra velden in gebruik nemen per vereniging: per rol tonen, verplichten of verbergen.

Variabelen kunnen stuk voor stuk door de vereniging worden gebruikt, verborgen of verplicht gemaakt.
In totaal kan een vereniging 25 maatwerk variabelen gebruiken.
   extra velden per vereniging instellen
Extra velden in de praktijk onder tabblad overig.


Update: nu uitgebreid naar 75 extra velden.

Nieuwe functionaliteit: alle variabelen per vereniging aan/uit te zetten

Iedere vereniging of club heeft een bepaald aantal velden nodig om gegevens van een lid in op te slaan. Zo zijn er altijd nodig: inschrijfdatum, opzegdatum, voorletters, achternaam, straatnaam en nummer, postcode, land, lidmaatschapstype. Ook heeft iedere vereniging behoefte aan extra velden die andere verenigingen weer helemaal niet nodig hebben: Bedrijfsnaam, bedrijfsafdeling, voornaam, geboortedatum, mobiel, functie in de vereniging. Tot 1 november zag iedere klant alle velden die wij in de software hadden gemaakt, en waren dezelfde velden voor iedereen verplicht. In onze nieuwe versie is het echter mogelijk om per vereniging velden aan of uit te zetten en ook verplicht te maken. De motorclub kan velden als bedrijfsnaam en geboortedatum uitzetten, en de vereniging gepensioneerden geboortedatum juist aanzetten en verplicht maken. Zo heeft iedere klant zijn eigen set velden in gebruik, afhankelijk van de specifieke behoefte.

Variabelen gebruiken (tonen), weglaten (verbergen) of gebruiken + verplicht maken

Variabelen kunnen stuk voor stuk door de vereniging worden gebruikt, verborgen of verplicht gemaakt.
Alle velden kunnen stuk voor stuk worden gebruikt (getoond), verborgen en verplicht gemaakt.
   variabelen voor functies binnen de vereniging.
Ook systeem variabelen als functie binnen de vereniging kunnen worden verplicht gemaakt.
 

Naast de 40 velden per lid, zijn er ook nog 10 velden die een vereniging naar eigen behoefte kan definieren. De autoclub heeft bijvoorbeeld extra velden als type auto en kenteken voor alle leden, de vereniging gepensioneerden een pasfoto van alle leden en de artsenvereniging de specialisatie en BIG-inschrijfnummer (Register voor personen werkzaam in de Gezondheidszorg) van de artsen.

Betaalwijzen per vereniging of club te kiezen met eventuele bijdrage

Ook is het in de nieuwe versie mogelijk om betaalwijzen per vereniging in te stellen en daaraan een bedrag te hangen: heeft een vereniging als betaalmogelijkheid automatische incasso en eenmalige boeking (factuur), dan kan de automatische incasso bijvoorbeeld gratis zijn, en voor de betaalwijze factuur 1,00 euro als betaalkosten in rekening worden gebracht.

3 betaalwijzen mogelijk, maar niet allemaal worden ze gebruikt
Het is mogelijk uit de 3 betaalwijzen voor leden te kiezen, en daaraan per betaalwijze een bijdrage in de betaalkosten te vragen. In dit voorbeeld heeft de penningmeester van de vereniging Automatische Incasso en Factuur gekozen, en betaalt het lid 1 euro voor de betaalwijze factuur.
 

Aan betaalwijzen kunnen ook kosten worden toegekend; het is nu eenmaal duurder om een factuur op te sturen dan in de automatische incasso te laten meedraaien.

Unieke Sinterklaas actie: eerste 3 maanden gratis

sinterklaas_actie

 

Sinterklaas is ook gul voor verenigingen en clubs. Beslist u voor 6 december om 12:00 uur (dan stapt Sint op de boot terug naar Spanje) dat uw vereniging / club of stichting overstapt naar Ledenadministratie Online ? Dan zijn de eerste 3 maanden gratis. Deze actie komt bovenop onze andere actie (Introductiekortingen tot 20%).

Davilex en verschillende datumformaten (Amerikaans en Europees) door elkaar

Voor onze nieuwe klanten converteren wij dagelijks hun oude ledenbestanden. De ledenadministratie werd altijd daarvoor in een ander programma gedaan (zoals Davilex Club, Excel, of PC-Leden), en om de gegevens te behouden lezen wij de bestanden in op onze servers. De kwaliteit van de geboden bestanden (exports) verschilt enorm, en op het moment zijn we vooral bezig om Davilex bestanden in te lezen.

De achtergrond: het standalone programma Davilex Club is afhankelijk van de instellingen van individuele gebruikers op hun pc. Zo verwisselde in 2011 bij een klant tijdens een software update het Europese datumformaat (dd-mm-jjjj) naar het US formaat (mm/dd/jjjj) bij een aantal lidrecords. Tijdens de administratie met het ledenadministratie programma staat er nu bij het ene lid als begindatum 08/15/2012 en bij de andere 15-08-2012. Dit blijkt ook zo in de exports te staan. Dit kan (en moet) per pc weer goed worden gezet, maar veel gebruikers lukt dit niet; met de data is dan nauwelijks meer te werken want binnen 1 veld komen verschillende notaties voor.

Op zich hoeft dit geen groot probleem te zijn voor het importen van de data in onze database, want wij hebben nu diverse Davilex functies gemaakt die de Davilex datum notatie per waarde (dus binnen de kolom) automatisch herkent, en daarna automatisch naar het standaard UNIX formaat omzet: jjjj-mm-dd. In de representatie naar de leden toe (en ook in de excel export) wordt het uiteraard allemaal weer naar ons Europese model gezet: 15-08-2012 is nu eenmaal waar wij aan gewend zijn. Ook worden bij de bankrekeningnummers de puntjes er uitgehaald (die Davilex er zelf in zet) en de spaties uit telefoonnummers.

Zo hebben we vandaag toch weer bijna 4.000 leden ingelezen, die zelf ook met onze gebruikersvriendelijke ledenadministratie software gaan werken. En die dus ook weer eenduidige notaties zien bij datum, telefoonnummer en bankrekeningnummer.

Demo film over Vereniging Administrateur deel 1

U kunt onze demo software voor verenigingen en clubs zelf online testen, maar in deze youtube demo film heeft u ook de mogelijkheid om een introductie op het minder tijdsintensieve werk van  de ledenadministrateur te bekijken.

U zult zien dat het werk van een ledenadministrateur met onze software minder zwaar en minder repeterend wordt. Veel wordt immers aan ons overgelaten: updates, backups, beveiliging. En aan de leden wordt de verantwoordelijkheid gelaten om de gegevens up to date te houden.

Tijd en geld besparen voor verenigingen door online de administratie te doen !

Nieuwe demo online met heel veel nieuwe functies

De nieuwste versie van Ledenadministratie Online staat klaar om te worden getest: demo.ledenadministratieonline.com

In deze nieuwe versie vindt u onder andere:

 • encryptie van de bankrekeningnummers;
 • facturering per lid, waarbij de facturen ter beschikking komen voor alle (betalende) lid types;
 • contributie instelbaar per lidtype (bijvoorbeeld studenten, bestuur, partner lid);
 • geschikt voor Joomla 1.7;
 • 10 "op maat" variabelen per lid.

Sinterklaas actie: Installatie kosten gratis voor verenigingen

sinterklaas_actie

Sinterklaas vertrekt op 6 december weer naar huis. Beslist u voor die tijd dat uw vereniging / club of stichting overstapt naar Ledenadministratie Online ? Dan zijn de installatie kosten gratis. Deze actie komt bovenop de andere acties (Introductiekortingen tot 20% en 3-maanden-niet-goed-geld-terug).